طراحی سایت

تاکتیک هایی برای رشد کسب و کار اینترنتی

تاکتیک هایی برای رشد کسب و کار اینترنتی

نوشتن از لزوم در نظر داشتن اینترنت برای کسب و کارها، به شرح واضحات تبدیل شده است. حتی اگر بخواهید یک کسب و کار سنتی هم داشته باشید، باز هم نمی توانید بر روی اینترنت و و رشد کسب و کار اینترنتی، چشم ببندید و کاملا آن را کنار بگذارید.

2 خرداد 1402
سند اشتغال در 5 روستای آذربایجان شرقی در حال اجراست

سند اشتغال در 5 روستای آذربایجان شرقی در حال اجراست

خبرنگاران/آذربایجان شرقی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت: مطالعه سند اشتغال روستایی در این استان به انتها رسیده و در پنج روستا در حال اجراست.

28 آبان 1399