وزیر نفت از پتروشمی ایلام بازدید کرد

به گزارش مجله کامسا، جواد اوجی وزیر نفت از پتروشمی ایلام بازدید کرد.

وزیر نفت از پتروشمی ایلام بازدید کرد

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، جواد اوجی وزیر نفت عصر آدینه از واحد های الفین، HD و گوگردزدایی بازدید کرد.

بازدید از پروژه در دست احداث پلی پروپیلن از دیگر برنامه های اوجی وزیر نفت بود.

امروز و همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان، پتروشیمی ایلام کانون توجه وزرای دولت سیزدهم بود و پس از فاطمی امین وزیر صمت، جواد اوجی وزیر نفت نی از پروژه ها و طرح های در دست احداث و یا فراوری بزرگ ترین الفین غرب کشور بازدید کرد.

Connection failed: Too many connections