با این 20 نکته عزیزتان را از غم نجات دهید

به گزارش مجله کامسا، اگر فرد مورد علاقه تان درست همین حالا در شرایط سختی به سر می برد، می توانید برای یاری به برطرف مشکلاتش چیزهایی را به او یادآوری کنید.

با این 20 نکته عزیزتان را از غم نجات دهید

دقت داشته باشید در خصوص فردی که در سختی و شرایط سخت قرار گرفته است، مهم ترین اصل این است که صدای شما اطمینان بخش و رفتار شما درخور و مناسب باشد.

1. همه چیز عادی است

افراد وقتی در گرفتاری هستند غالباً با ایجاد انتظارات غیرواقعی از خود، احساس بدی در درون شان ایجاد می نمایند. آنها خودشان را برای داشتن برخی از مسائل سرزنش نموده و احساس می نمایند نمی توانند از عهده حل آنها بربیایند. به کسی که دوستش دارید یادآوری کنید افراد کمی نیستند که همین الان در حال دست و پنجه نرم کردن با مسائل هستند. شما او را دوست دارید و در اوقات خوب و بد یاری اش خواهید کرد.

2. تو تنها نیستی

همدردی کردن با کسی که گرفتار مسئله ای است، می تواند به او احساس بهتری بدهد. او این را درک می نماید و دیگر حس نمی نماید غم جهان را به تنهایی به دوش می کشد. به او یادآوری کنید دیگران هم این مشکل را داشته اند و راهی برای حل آن پیدا نموده اند. تنها دانستن این نکته که تنها نیستند، به چنین افرادی یاری می نماید تا احساس تنهایی کمتری بنمایند و امیدواری بیشتری داشته باشند.

3. از حس تقصیر رها شو

گاهی اوقات افراد وقتی گرفتار یک مشکل هستند، دوست دارند خودشان یا دیگران را به خاطر پیشامدی که برای آنها اتفاق افتاده، سرزنش نمایند. طبیعی است که در ابتدا احساس عصبانیت و ناامیدی را بیان بنمایند، اما غوطه ور شدن در ناامیدی و سرزنش باعث می گردد احساس بدتری داشته باشند و انرژی شان به هدر برود. به فرد مورد علاقه تان یاری کنید بداند راه برون رفت از مشکل، در پی راه چاره گشتن است و سرزنش کردن و معلق ماندن در عصبانیت مسئله ای را حل نمی نماید.

4.کوشش کردن تو را قوی تر می سازد

دانایی، توانایی و پویایی؛ همگی می توانند برآمده و ایجاد شده از شرایط سختی به وجود بیایند. به کسی که دوستش دارید یاری کنید ببیند چگونه این سختی ها باعث رشد انسان ها می گردد، حتی اگر به نظر بیاید انسان را در شرایط جهنمی قرار می دهند! خیلی مهم است که شما این حرف ها را با چرب زبانی و از جایگاه یک رییس به او نگویید. مخصوصاً به فرد مورد علاقه تان توانایی های جدیدی را که در این مسائل به دست می آورد، یادآوری کنید.

5. یک گام به عقب بردار

وقتی افراد در زمان سختی به سر می برند، دیدگاه معمول خود را از دست می دهند چرا که حس می نمایند در باتلاق مسائل گیر نموده اند. به او یادآوری کنید یک قدم از موقعیت خودش فاصله بگیرد تا با دید بهتری بتواند به مسائلش بنگرد.

6. هیچ چیزی تا ابد به درازا نمی کشد

بدترین اتفاق برای افراد در زمان سختی این است که فکر نمایند این شرایط برای همواره ادامه خواهد داشت، اما در واقعیت، هیچ چیز تا ابد ادامه نخواهد داشت؛ نه بدترین احساسات و نه وخیم ترین پیشامدها. یادآوری این نکته به فرد مورد علاقه تان می تواند به او یاری کند تا روشن بینی لازم را به دست آورد و در همان شرایط، احساس راحتی بیشتری داشته باشد.

7. گام به گام پیش برو

شرایط سخت می تواند احساسات پیچیده و سرگردانی برای شخص به همراه داشته باشد. کسانی که در حال دست و پنجه نرم کردن با مسائل هستند، امکان دارد احساس از کارافتادگی و عدم توانایی در تصمیم گیری داشته باشند. به او یادآوری کنید نباید تمام مشکل را یک جا حل نماید، اگر او فقط گام اول را درست بردارد خواهد توانست راه را برای حل مشکل هموار کند.

8. در پی یک در باز باش

وقتی زندگی یک در را می بندد همواره در دیگری را باز می نماید. از دست دادن برخی چیزها همواره موقعیت های جدیدی را به ارمغان می آورد، اما فقط اگر شخص بخواهد چشمش را به آن باز کند. به فرد مورد علاقه تان یادآوری کنید گوش به زنگ موقعیت ها و راه چاره های تازه باشد.

9. برترین کاری را انجام بده که می توانی

افرادی که گرفتار مسائل هستند می توانند فشار زیادی را متحمل شوند تا گزینه درست را به دست بیاورند، اما این باعث می گردد چون انتظارات نابجای آنها برآورده نمی گردد، احساس ناراحتی بیشتری هم به آنها دست بدهد، پس به فرد مورعلاقه تان در شرایط سختی، یادآوری کنید تا وقتی که آنچه انجام می دهد برترین کار ممکن است، فقط همین اهمیت دارد. او باید بداند انجام برترین کار، کافی است.

10. قبلاً هم در شرایط سخت بوده ای

اگر کسی که دوستش دارید شرایط سختی دارد، توانایی خود را کمتر می بیند. یادآوری این نکته به او که قبلاً هم لحظات سختی را سپری نموده است این فایده را دارد که حواسش باشد بالاخره یک سرانجام برای مسائلش وجود خواهد داشت. در این صورت افراد توانایی این کار را هم حفظ می نمایند که به راه چارهی برای مسائل خود برسند.

11. تو شجاع هستی

بیشتر افرادی که در حال روبروه با مسائل هستند از قبول این واقعیت که تا چه حد آدم های قوی و شجاعی هستند سر باز می زنند و ممکن است خودشان را ضعیف و مشوش ببینند، پس به او یادآوری کنید شجاعت، فقدان ترس نیست. شجاعت رضایت به رفتن راهی است که از قدم گذاشتن در آن هراسان بوده است.

12. هر روز اتفاقات خوبی می افتد

درگیری با مسائل ممکن است انسان را به سوی یک نوع طرز تفکر منفی سوق دهد. وقتی شخصی واقعاً اوقات به شدت سختی را می گذراند و با چیزی مثل افسردگی و پریشانی سروکار دارد، اگر به طور مدام هم دعوت به شادی گردد اثری در وی ندارد، اما اگر از او درباره چیزهای خوبی که در زندگی دارد بپرسید و از چیزهایی که به خوبی پیش می رود و اینکه در زندگی اش چه چیزی به دست آورده است، حتماً حس بهتری پیدا می نماید. این نکات به او یاری می نمایدکه حتی در تاریکی مطلق، کورسویی به سوی امید داشته باشد.

13. به آنچه به دست می آوری، فکر کن

حتی اگر کسی مسائل خاصی دارد همواره موقعیت بهتری برای او ممکن است فراهم گردد. هم دوستان واقعی خودش را در مسائل خواهد شناخت و هم موقعیتی به دست آورده است که شکیبایی و استحکام شخصیت و توانایی خود را در حل مسائل افزایش بدهد. همواره در مسائل و شرایط سخت روزنه نوری وجود دارد. به فرد مورد علاقه تان یاری کنید تا این روزنه را پیدا کند.

14. اشتباه تو نیست

وقتی افراد با مسائل روبه رو می شوند گاهی آنها را خیلی شخصی می بینند و باور می نمایند مسائل برای تنبیه آنهاست که بر سرشان نازل شده است. اگر فرد مورد علاقه تان با این مشکل روبرو است یادآوری این نکته به او باعث می گردد احساس سبکی و رهایی کند.

15. عالی بودی

اعتبار بخشیدن به شخص، برای کوشش او، می تواند تغییر زیادی در حال و روزش ایجاد کند. اگر کسی در حال کوشش است ممکن است به کار سخت خودش مطلع نباشد. ستایش کردن او می تواند حس پاداش و قدردانی را برایش به ارمغان بیاورد.

16. روی همین لحظه تمرکز کن

اغلب مردم زمان سخت خود را با نگرانی برای آینده و تأسف برای گذشته سخت تر می نمایند. آنها با فکر کردن به گذشته خودشان که بد رفتار نموده اند یا در آن شکست خورده اند، احساس ناخوشایند فعلی شان را افزایش می دهند. آنها از این می ترسند که سختی کنونی، مسائل بیشتری برای شان به ارمغان بیاورد. به او یادآوری کنید روی همین لحظه تمرکز کند، زیرا این لحظه، تنها قسمتی از داستان است که می تواند همین حالا آن را تغییر دهد.

17. هیچ چیز آخر جهان نیست

هیچ مسئله ای چه کوچک و چه بزرگ نمی تواند شما را از ادامه دادن مسیر زندگی باز دارد. شما می توانید کسی را که دوستش دارید با این نکته دلگرم کنید که همه چیز می گذرد. او راهی پیدا می نماید تا با این مشکل هر قدر هم که سخت باشد کنار بیاید، فقط به شرطی که به کوشش ادامه بدهد.

18. با خودت مهربان باش

وقتی کسی با شرایط سختی روبرو می گردد، ممکن است به خاطر مسائلش احساس ناامیدی کند، به سمت آسیب رساندن به خودش برود و حتی یک دقیقه به خودش برای رهایی از این مشکل وقت ندهد. به او یادآوری کنید دوره های سخت زندگی وقتی قابل تحمل تر می شوند که ما با خودمان مهربان تر باشیم. او اجازه دارد زمانی برای خندیدن داشته باشد، زمانی را برای خودش بگذارد و با دیگران هم رفت وآمد کند. کم کردن استرس، به او یاری می نماید با قدرت و انرژی جدیدی به سراغ مشکل خود برود.

19. همه یاری می خواهند

اگر فرد مورد علاقه شما از مسئله ای رنج می برد، ممکن است فکر کند باید به تنهایی به مقابله با آن برود؛ چون نمی خواهد با مسائلش سر بار مردم باشد و از مردم تقاضای یاری نخواهد نمود. به او متذکر شوید بیشتر افراد تمایل دارند به او یاری نمایند. علت اینکه مردم توانایی های زیادی دارند دقیقاً همین است که می توانند به هم یاری نمایند. به فرد مورد علاقه خود بگویید یاری بیشتری از مردم بخواهد، زیرا به آن احتیاج دارد.

20. به خاطر تو اینجا هستم

توانایی نهفته در این کلمات را نمی توان دست کم گرفت. به کسی که دوستش دارید یادآوری کنید به خاطر او در کنارش هستید، به حرف هایش گوش می دهید و اشک هایش را پاک می کنید. همراهی بدون هیچ گونه قضاوتی و حضور عاطفی در زندگی کسی که دوستش دارید، می تواند یک تحول بزرگ در خصوص اینکه چه احساسی دارد یا چه طور از عهده مسائل بر می آید، ایجاد کند.

بلند کردن چند هندوانه با یک دست

در زندگی بسیار پرمشغله ما، همواره وسوسه هایی برای انجام کارهایی بیش از حد معمول در یک زمان وجود دارد، اما داشتن چند مسئولیت، جنبه های منفی هم دارد که باعث می گردد تمرکز ما روی چند کار، تقسیم و گاهی باعث کوشش هایی بی ثمر گردد. پس در اینجا، به چند مورد از بزرگ ترین جنبه های منفی انجام همزمان چند کار اشاره می کنیم.

1. انجام همزمان چند کار به این معنا نیست که در آن واحد در حال پیش بردن چند کار هستید، پس اجازه دهید که در ابتدا مفهوم این عادت را برای شما بیان کنم. شما درواقع دو یا چند کار را در یک زمان انجام نمی دهید، زیرا این کار اساساً ممکن نیست. متخصصان می گویند برای یافتن راهبردهای عملی برای درمان نارسایی های روحی، مقابله با شکست ها، احساس گناه و سایر صدمات روحی روزانه، توجه ما نسبت به امور باید در یک نمودار دایره ای ارزیابی گردد. در این نمودار دایره ای، اموری که روی آن به صورت ارادی کار می کنیم، بخش زیادی را به خود اختصاص می دهد و تنها قسمت های کوچکی برای کارهای غیرارادی مانند نفس کشیدن در این نمودار دایره ای باقی می ماند، پس اساساً نمی توان چند کار اختیاری را در یک زمان، همانند کارهای غیرارادی انجام داد، بنابراین چیزی که به آن انجام همزمان چند کار می گوییم، درواقع انجام چند کار ارادی در یک زمان نیست بلکه رفتن از کاری به کار دیگر در یک زمان کوتاه است. وارد شدن به کارهای مختلف، انرژی بسیاری از انسان می گیرد و درنهایت بازده چندانی هم ندارد.

2. انجام همزمان چند کار درواقع باعث اتلاف زمان خواهد شد. اگر راننده ای در حال گوش کردن به رادیو باشد، زمان بیشتری برای یافتن و رسیدن به مقصدش صرف خواهد نمود. به همین ترتیب، اینکه شخص به خاطر یک کار کوچک تمرکزش را از کار اصلی خود از دست دهد، زمانی را که با انجام کار کوچک صرفه جویی می نماید، بیشتر از زمانی نیست که با این کار تلف خواهد نمود. برای دوری از جنبه های منفی انجام همزمان چند کار، ازجمله اتلاف وقت، باید در یک زمان فقط یک کار را انجام دهید.

3. انجام همزمان چند کار باعث اشتباهات بیشتر خواهد شد. این مورد بارها و بارها تکرار می گردد. اگر فکر شما روی چند کار تقسیم گردد و متمرکز نشوید، اشتباهات شما چند برابر خواهد شد. از خودتان بپرسید که آیا توان تقسیم فکرتان روی چند کار، بدون انجام این اشتباهات را دارید؟ اگر توان این کار را ندارید، روی هر فعالیت خود به طور جداگانه متمرکز شوید و پس از انجام آن به سراغ فعالیت بعدی بروید.

4. انجام همزمان چند کار، به حافظه شما آسیب می رساند. تحقیقاتی که سال 2011 در دانشگاه کالیفرنیا انجام شد، نشان می دهد رفتن از کاری به کار دیگر به طور سریع، روی حافظه کوتاه مدت انسان اثرات منفی دارد و این اثرات منفی درحالی که سن تان افزایش می یابد، بیشتر و بیشتر ظاهر می شوند.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 13 تیر 1402 بروزرسانی: 13 تیر 1402 گردآورنده: kamsaco.ir شناسه مطلب: 1314

به "با این 20 نکته عزیزتان را از غم نجات دهید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "با این 20 نکته عزیزتان را از غم نجات دهید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید